DESPRE NOI

Prezentarea Generala a Societatii

Societatea SD 3 Salubrizare si Deszapezire fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 240 / 2017, cu scopul de a presta un serviciu de salubrizare de calitate si urmarind totodata protectia mediului inconjurator si a sanatatii cetatenilor Sectorului 3. Societatea isi propune dezvoltarea colectarii separate a deseurilor municipale de la populatie prin implementarea unor programe de educare a cetatenilor, care sa duca la intelegerea importantei colectarii separate si a impactului asupra mediului inconjurator. In sustinerea acestui efort comun, ne propunem introducerea si utilizarea unor tehnologii moderne care sa conduca la reducerea poluarii mediului inconjurator in zonele de activitate.