Colectarea Separata a Deseurilor

Colectam deseurile municipale de la persoane fizice, persoane juridice, asociatii de proprietari si institutii publice, in vederea eliminarii acestora prin valorificare sau depozitare. Colectam si deseurile voluminoase precum mobilier, echipamente electrice si electrocasnice dar si deseurile provenite din constructii si demolari. Dorim implementarea unui sistem de colectare separata la sursa a deseurilor cat si initierea unor programe de informare siconstientizare a cetatenilor despre importanta acestuia.
                                                             .