Anunturi privind selectia membrilor CA

________________________________
ANUNT RECRUTARE MEMBRI CA Septembrie 2023 Vizualizare
F1 – Cerere de inscriere Vizualizare
F2 – Declaratie pe propria raspundere privind conformitatea documentelor si informatiilor prezentate in Dosarul de candidatura Vizualizare
F3 – Acordul de obtinere a datelor Vizualizare
F4 – Consimtamant de Prelucrare a Datelor cu caracter personal Vizualizare
F5 – Declaratia de Interese Vizualizare
F6 – Declaratie privind Statutul de Independent Vizualizare
F7 – Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese/incompatibilitate Vizualizare
F8 – Declaratie privind Situatiile prevazute la Art.6 din O.U.G. nr. 109/2011 Vizualizare
F9 – Declaratie privind apartenenţa la consiliile de administraţie conform art. 7 din OUG nr. 109/2011 Vizualizare
F10 – Declaratie pe propria raspundere Vizualizare
________________________________
ANUNT RECRUTARE MEMBRI CA Februarie 2023 Vizualizare
F1 – Cerere de inscriere Vizualizare
F2 – Declaratie pe propria raspundere privind conformitatea documentelor si informatiilor prezentate in Dosarul de candidatura Vizualizare
F3 – Acordul de obtinere a datelor Vizualizare
F4 – Consimtamant de Prelucrare a Datelor cu caracter personal Vizualizare
F5 – Declaratia de Interese Vizualizare
F6 – Declaratie privind Statutul de Independent Vizualizare
F7 – Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese/incompatibilitate Vizualizare
F8 – Declaratie privind Situatiile prevazute la Art.6 din O.U.G. nr. 109/2011 Vizualizare
F9 – Declaratie privind apartenenţa la consiliile de administraţie conform art. 7 din OUG nr. 109/2011 Vizualizare
F10 – Declaratie pe propria raspundere Vizualizare
________________________________
ANUNT RECRUTARE MEMBRI CA 2022 Vizualizare
F1 – Cerere de inscriere Vizualizare
F2 – Declaratie pe propria raspundere privind conformitatea documentelor si informatiilor prezentate in Dosarul de candidatura Vizualizare
F3 – Acordul de obtinere a datelor Vizualizare
F4 – Consimtamant de Prelucrare a Datelor cu caracter personal Vizualizare
F5 – Declaratia de Interese Vizualizare
F6 – Declaratie privind Statutul de Independent Vizualizare
F7 – Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese/incompatibilitate Vizualizare
F8 – Declaratie privind Situatiile prevazute la Art.6 din O.U.G. nr. 109/2011 Vizualizare
F9 – Declaratie privind apartenenţa la consiliile de administraţie conform art. 7 din OUG nr. 109/2011 Vizualizare
F10 – Declaratie pe propria raspundere Vizualizare
ANUNT RECRUTARE 2021-03-11 Vizualizare
BIBLIOGRAFIE 2021-03-11 Vizualizare
CALENDARUL ACTIVITATILOR 2021-03-11 Vizualizare
F1 – FORMULAR INSCRIERE 2021-03-11 Vizualizare
F2 – DECLARATIE CAZIER JUDICIAR 2021-03-11 Vizualizare
F3 – DECLARATIE CAZIER FISCAL 2021-03-11 Vizualizare
F4 – DECLARATIE PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT 2021-03-11 Vizualizare
F5 – DECLARATIE CONFLICT DE INTERESE 2021-03-11 Vizualizare
F6 – DECLARATIE SITUATII CF. ART 6 2021-03-11 Vizualizare
F7 – DECLARATIE APARTENENTA CONSILII DE ADMINISTRATIE 2021-03-11 Vizualizare
F8 – DECLARATIE PRIVIND DESTITUIREA 2021-03-11 Vizualizare
OPIS 2021-03-11 Vizualizare