ACASA

Prezentarea Generala a Societatii

Societatea SD 3 Salubritate si Deszapezire fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 240 / 2017, cu scopul de a presta un serviciu de salubrizare de calitate si urmarind totodata protectia mediului inconjurator si a sanatatii cetatenilor Sectorului 3. Societatea isi propune dezvoltarea colectarii separate a deseurilor municipale de la populatie prin implementarea unor programe de educare a cetatenilor, care sa duca la intelegerea importantei colectarii separate si a impactului asupra mediului inconjurator. In sustinerea acestui efort comun, ne propunem introducerea si utilizarea unor tehnologii moderne care sa conduca la reducerea poluarii mediului inconjurator in zonele de activitate.

Societatea SD3 Salubritate si Deszapezire  S3  S.R.L. functioneaza in baza Autorizatiei de Mediu nr. 340 din 14.08.2020 revizuita la data de 14.10.2021 emisa de catre APM Bucuresti